Bedrijf
(1) Nederlands product
(2) Productie onder ISO9001 & ISO14001 certificaat
(3) Geschikt voor vier personen
(4) Verwijderbare meeloper
(5) Vaste meeloper(s)
(6) Voldoet aantoonbaar aan alle normeringen*
(7) Sluit aan op de 10 jaar verzekerde Dakmerk garantie
(8) Aanwezigheid dakrol fabrikant verwerkingsvoorschriften
(9) Kunststof-kabel
(10) Eenvoudig de dakbedekking de overlagen
(11) KIWA /BDA aantoonbare waterdichting detaillering
(12) Basisplaat en anker volledig RVS 316
(13) Montage d.m.v. RVS bevestiging
(14) Geen gesloten/behuizing open zichtbare management force
(15) Geen jaarlijkse trekproef benodigd

* als uitgangspunt voor normering is uitgegaan van de nu toegepaste normen in de praktijk

**Alle getoonde informatie is tot stand gekomen op basis van verstrekte informatie van de desbetreffende fabrikant, indien er onjuistheden bevinden, zullen mits aantoonbaar, deze op verzoek worden aangepast, reacties via info@rezsafetygroup.com

 • ad (1) – de producten worden ontwikkeld en geproduceerd in Nederland
 • ad (2) – productie en levering geschieden onder producent ISO certificatie
 • ad (3) – het is mogelijk om 4 personen tegelijkertijd binnen 2 ankers(kabelsysteem) te laten werken
 • ad (4) – de meeloper is verwijder baar van de kabel
 • ad (5) – de meeloper kan permanent worden gemonteerd op het systeem
 • ad (6) – het systeem voldoet aantoonbaar aan alle eisen zoals gesteld in de geldende normen NEN-EN795:2012 Type C en NPR-CEN/TS 16415:2013
 • ad (7) – Dakmerk stelt als10 jaar garantievoorwaarden een overlap manchet inwerking van minimaal 1500mm
 • ad (8) – dakrolfabrikanten geven waterdichtingsverklaring af voor verwerking
 • ad (9) – het systeem kan zowel met een rvs kabel als kunststof worden uitgevoerd
 • ad (10) – er hoeft geen manchet te worden verwijderd en een nieuwe te worden aangebracht
 • ad (11) – er zijn testen uitgevoerd door een notified bodie betreffende waterdichting garanties
 • ad (12) – zowel het anker als de basisplaat zijn uitgevoerd in volledig RVS 316
 • ad (13) – er worden alleen RVS bevestigers gebruikt binnen het dakisolatie pakket
 • ad(14) – het anker heeft geen besloten behuizing alle kritische componenten zijn zichtbaar en vervangbaar zonder dakbedekking te hoeven doorbreken
 • ad(15) – indien montage geschied conform opgaven producent i.c.m. met opmaak as-built dossierconform Bouwbesluit 2012 EU No 305/2011