Hoogte borstwering

Wat is nu de regelgeving bij het werken op hoogte indien er een bestaande borstwering aanwezig is. Vele vragen worden gesteld of de hoogte van bestaande borstwering afdoende is indien er werkzaamheden op hoogte worden verricht, hierbij valt te denken aan onderhoud van daktuinen, zonnepanelen, technische installaties, regulier dak-onderhoud maar ook in geval van bijvoorbeeld een calamiteit(nood reparatie).

Het gaat in de basis om 4 hoofdthema’s:

  • de Arbowet – veilig werken op hoogte- artikel 3.16
  • het Bouwbesluit – waaraan moet het gebouw voldoen –
  • eventuele van toepassing zijnde branche cao’s en Arbo -catalogi
  • beoordeling plat dak (zie bijlage)

Dit is niet alle beschikbare informatie! Om de volledige documentatie te ontvangen, kunt u op deze pagina het formulier invullen.

Stuur de volledige documentatie

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over dit onderwerp?  Stuur via onderstaand formulier een verzoek en wij zullen u dit toesturen!

[contact-form-7 id=”4840″]